NEW OSAKA E-V 24410

מושב שטיפה דגם TCF24410 עם חיבורי מים וחשמל גלויים. המושב בצורה "מוארכת" ומתאים למבחר רב של אסלות הקיימות בשוק.
מושב זה מתאים בצורתו לשימוש באסלות TOTO מהדגמים AVANTE ו- LA MUSE 

 

 • פתיחה וסגירה הידראולית, לא אוטומטית
 • שואב ריחות עם פילטר
 • מושב אסלה מחומם
 • שטיפה קדמית עם כיוון המתז ועוצמה
 • שטיפה אחורית עם כיוון המתז ועוצמה
 • טכנולוגית התזת ענן מים לפני שימוש PREMIST
 • ייבוש באמצעות אוויר חם
 • שליטה ובקרה מצד ימין של המושב
 • כיוון טמפרטורת מושב, טמפרטורת מים וטמפרטורת המייבש
 • טכנולוגיה של +EWATER לשטיפת האסלה והמתז
 • מצב חיסכון באנרגיה ידני או אוטומטי
 • הסרת המושב בלחיצת כפתור לניוקוי קל של האסלה
 • מתאים לאסלות בצורת D
 • TORNADO FLUSH
 • RIMLESS
 • CEFIONTECT
 • WATER SAVING
 • +EWATER
 • PREMIST
 • WARM AIR DRYER
 • WONDERWAVE
 • HEATED SEAT
 • DEODERIZER