אחריות

כתב אחריות המוגבל לשנתיים

1 .אחריות זו מיועדת רק לקונה המקורי של המוצר ולא תועבר לשום צד שלישי כולל קונה מאוחר של המוצר.
2 .כתב אחריות זה פונה לרוכשי מוצרי "TOTO "שנרכשו בישראל בלבד.
3 .כתב אחריות זה מאפשר תיקונים למוצר אשר יתבצעו על ידי החברה. כל תיקון יפורט ללקוח ותינתן ללקוח שנתיים אחריות חדשה בגין התקלה שתוקנה.
4 .החברה שומרת את הזכות לבצע בדיקות ככל הנדרש בכדי לקבוע את סיבת הליקוי.
5 .החברה לא תחייב את הלקוח על תיקונים והחלפות הכלולים בתקופת האחריות.
6 .כתב אחריות זה לא חל במקרים הבאים:
א. נזק או הפסד ממושך מאסון טבע כגון: שריפה, רעידת אדמה, שיטפון, סופת ברקים ורעמים וכו'.
ב. נזק או הפסד כתוצאה מכל תאונה שהיא, שימוש ללא סיבה או שימוש לרעה, התעללות במוצר,
רשלנות, הזנחה, ניקוי, תחזוקה לא נכונה של המוצר.
ג. נזק או הפסד כתוצאה ממשקעים, אבנית או חומר זר במערכת המים.
ד. נזק או הפסד הנגרם מהתקנה שלא על ידי מתקין מוסמך בעל הידע הנדרש להתקנת מוצרי TOTO
ה. נזק שנגרם מתיקון או החלפה או התאמה של המוצר אשר לא בוצעה על ידי נציגי החברה.
ו. נזק או הפסד מנחשולים חשמליים או מכות ברק אשר אינם באחריותה של החברה, או על ידי ביצוע פעולות אשר המכשיר אינו מיועד להם.
ז. נזק או הפסד שנגרם כתוצאה מפגם נורמלי ומקובל כגון: חוסר ברק, שריטות או דהייה בשל השימוש,
שיטות ניקוי, מים, תנאים אטמוספריים, חמצון, אלקלי, מנקי אסיד, מנקי יובש )אבקות( או כל חומרי ניקוי אחרים, שימוש במתכת או שימוש במסננות ניילון.
7 .על מנת שהאחריות תהייה בתוקף, נדרשת הוכחת רכישה.
8 .מובהר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית להפסד או לנזקים מקריים נוספים, מיוחדים או תוצאתיים, הוצאות שנצברו על ידי הקונה, עבודה או עלויות אחרות בגין התקנה או הסרה, עלויות של תיקון שלא התבצעו על ידה, או לכל הוצאה אחרת שלא צוינה בטופס זה עד כה.
9 .בשום מקרה לא תהיה אחריותה של החברה מעבר למחיר הרכישה של המוצר.
10. בכל מקום בו מצוין "החברה" הכוונה הינה חברת י. זהבי חרושת מרצפות בע"מ, נציגת טוטו בישראל ובשטחים, או כל מעבדת תיקונים מטעמה של החברה.
11. במקרים של תקלה ניתן לפנות לחברה באמצעות מחלקת השרות בטלפון 03-9688266 \ 03-9688621 או הודעת באמצעות הודעת WhatsApp לטלפון 052-7811177 או באמצעות פקס 03-9688240

לקבלת יעוץ בשטח ושרותי התקנה, ניתן ליצור קשר עם מתקין מוסמך (עצמאי) -אלי בוסקילה 052-4000847